fbpx
Umorzenie 33% zobowiązań w branży rolniczej Piotr Witkowski 10 lipca 2024

Umorzenie 33% zobowiązań w branży rolniczej

Przedsiębiorca z woj. małopolskiego prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w branży rolniczej. Jak wielu innych, zmagał się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem stabilności finansowej swojej działalności. W obliczu niesprzyjających warunków pogodowych, zmiennych cen na rynku oraz wielu innych przeciwności, jego zadłużenie zaczęło narastać. W pewnym momencie, by doraźnie sobie pomóc, zaczął ratować się chwilówkami. W końcu, znalazł się w sytuacji, gdzie łączne zobowiązania wynosiły 216 504,15 zł

Struktura zobowiązań

Zobowiązania klienta składały się głównie z pożyczek pozabankowych, znanych ze swojej wysokiej kosztowności i krótkich terminów spłaty. Chwilówki, które musiał spłacać, często wymagały jednorazowej spłaty całego zadłużenia, co znacząco obciążało jego miesięczny budżet. Przed rozpoczęciem postępowania o zatwierdzenie układu, musiał płacić około 5000 zł na spłatę swoich zobowiązań, co było zdecydowanie ponad jego możliwości finansowe.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W obliczu narastających trudności finansowych, klient zdecydował się skorzystać z możliwości, jakie daje postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to jest jednym z narzędzi przewidzianych przez polskie prawo, które pozwala dłużnikom na restrukturyzację swoich zobowiązań i uniknięcie upadłości. Nasi analitycy przygotowali plan restrukturyzacyjny w oparciu o pomysł na rozwój biznesu klienta, a następnie rozpoczęliśmy negocjacje z wierzycielami. Dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu wszystkich osób w dziale restrukturyzacji wraz z naszymi doradcami restrukturyzacyjnymi, udało się osiągnąć atrakcyjne porozumienie dla każdej ze stron. Kluczowym elementem negocjacji było uzyskanie zgody wierzycieli na umorzenie części zobowiązań. Ze względu na strukturę zadłużenia, która składała się głównie z pożyczek pozabankowych, uzyskano zgodę na umorzenie 33,81% całkowitej kwoty zobowiązań. W efekcie, nasz klient jest zobowiązany do spłaty łącznie 143 245,52 zł.

Nowy plan spłaty

Nowy plan spłaty przewiduje miesięczne raty w wysokości ok. 2600 zł, co jest znacznym odciążeniem w porównaniu z poprzednimi zobowiązaniami, które wynosiły około 5000 zł miesięcznie. Taki plan spłaty pozwala klientowi na bardziej efektywne zarządzanie swoim budżetem oraz kontynuowanie działalności gospodarczej bez nadmiernego obciążenia finansowego.

Sukces postępowania

Historia naszego klienta jest doskonałym przykładem na to, jak skuteczne może być postępowanie o zatwierdzenie układu dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zwłaszcza gdy wierzyciele chcą współpracować w zakresie tworzenia propozycji układowych i chcą realnie pomóc klientowi wyjść z długów. Dzięki odpowiedniemu wsparciu prawnemu, rzetelnej analizie i umiejętnym negocjacjom, możliwe jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami i uzyskanie warunków spłaty, które są możliwe do zrealizowania. Klient jest teraz w stanie z nadzieją patrzeć w przyszłość i kontynuować swoją działalność, mając za sobą trudny okres finansowy.

Jego sukces pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach istnieje możliwość znalezienia rozwiązania, które pozwoli na wyjście z długów i dalszy rozwój działalności gospodarczej. Jeśli Twoja firma również znajduje się w ciężkiej sytuacji – zapraszamy do kontaktu pod numerem 537 017 117 lub wypełniając formularz na naszej stronie internetowej.