fbpx
Due Diligence admin7489 15 listopada 2021

Analiza Due Diligence

Każde przedsiębiorstwo w sposób zupełnie naturalny dąży do rozwoju rozumianego jako zwiększenie udziałów w rynku, liczby klientów i dochodowości. W niektórych przypadkach dalszy organiczny rozwój skutecznie blokują bariery otoczenia przedsiębiorstwa i konieczna staje się współpraca z innym podmiotem. Aby była ona owocna dla wszystkich stron, nierzadko uzasadniona staje się zmiana struktur właścicielskich i sprzedaż części udziałów nowemu inwestorowi. W takich sytuacjach niezbędna jest dogłębna ocena danego przedsiębiorstwa w celu oszacowania jego wartości – analiza Due Diligence to proces, który może w tym pomóc. Czekają Cię zmiany w firmie, związane z jej rozwojem? To takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale!

Celem tego typu działania jest szczegółowe przebadanie funkcjonowania danego przedsięwzięcia bądź sprawdzenie założeń inwestycji przed jej podjęciem. Analiza Due Diligence to metoda, która umożliwia dokładne zbadanie różnych aspektów, poczynając od kondycji finansowej, poprzez potencjał rozwojowy czy na ryzyku podejmowanych działań kończąc. ProPrawni posiadają stosowne doświadczenie i specjalistów, którzy w sposób profesjonalny oraz obiektywny przygotują wycenę Twojego przedsiębiorstwa, a także pomogą przygotować się w jak najlepszy sposób do dalszych obowiązków. Analiza Due Diligence jest nie tylko skierowana do inwestorów, może być również przydatna w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą dokładnie zbadać swoją firmę przed jej sprzedażą, bądź przekształceniem.

Główne cechy badania Due Diligence

Prawidłowo przeprowadzona analiza spółki bądź innego rodzaju przedsiębiorstwa Due Diligence może trwać zarówno kilka tygodni, jak i miesięcy. W tym czasie specjaliści, na zlecenie inwestora chcącego wchłonąć interesującą go firmę, realizują etapy badania prawnego. Ma to na celu, poza wyceną jego wartości, także:

  • badanie stopnia ryzyka związanego z planowaną inwestycją,
  • sformułowanie charakteru przedsiębiorstwa, jego struktury i specyfiki działania,
  • przygotowanie taktyki przyszłych negocjacji,
  • stworzenie harmonogramu przyszłych transakcji oraz zaplanowanie procesu integracji łączących się przedsiębiorstw.

Analiza Due Diligence, jak widać, jest dość złożoną metodą, która pozwala ocenić biznes niemalże z każdej perspektywy. Ma to znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa obu stron, decydujących się na współpracę. Takie badanie daje szansę na uniknięcie podjęcia niekorzystnych decyzji. Oprócz tego umożliwia maksymalne zoptymalizowanie procesu integracji czy innego rodzaju współpracy różnych podmiotów, np. spółek.

Badanie prawne Due Diligence przejmowanej spółki powinno zawierać: szczegółową analizę finansowo-prawną obejmującą sporządzenie wykazu posiadanych praw własności bądź nieruchomości; rachunek zysków/strat; bilans finansowy i wiele innych informacji pozwalających na prawidłową ocenę przedsiębiorstwa. Oprócz takich działań analiza dotyczy uregulowań podatkowych, a także struktury kadrowej i możliwych dróg rozwoju kariery zawodowej. Badanie to sprawdza również, w jakim stopniu spółka jest rozwinięta technologicznie oraz organizacyjnie. Tyczy się to relacji interpersonalnych, procesów usługowych czy wytwórczych przedsiębiorstwa, a także możliwości gromadzenia i przetwarzania niezbędnych informacji. Korzyści wynikające z analizy Due Diligence są na tyle liczne, że jest to najczęściej stosowany przez inwestorów sposób na sprawdzenie korzyści strategicznych oraz ryzyka finansowego.

Umów się na spotkanie z ekspertem

Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.

    Badanie prawne Due Diligence spółki