fbpx
Upadłość przedsiębiorcy admin7489 6 lutego 2020

Upadłość przedsiębiorcy

doradca upadłościowy

Problem z niewypłacalnością w firmie?

Prowadzenie firmy wiąże się z ogromnym ryzykiem. Wiemy o tym bardzo dobrze, ponieważ na co dzień pomagamy przedsiębiorcom w problemach finansowych. Czasami jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Sprawdź, jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie w oddłużeniu.

Każdy szanowany prawnik powinien znać pojęcie, jakim jest upadłość podmiotu gospodarczego oraz rozróżniać jej rodzaje. Wyróżnia się upadłość likwidacyjną, a także układową. Niewypłacalność Twojej firmy transportowej, budowlanej, handlowej lub innej jest już na poważnym poziomie, a długi – zamiast maleć – rosną? Zespół specjalistów z ProPrawni wkracza do gry zawsze wtedy, gdy upadek zarówno dużego przedsiębiorstwa, spółki czy zakładu, jak i niewielkiej firmy jednoosobowej jest nieunikniony. Jako profesjonalny doradca upadłościowy, który uchronił od problemów już wielu przedsiębiorców, oferujemy usługi prawnicze. Pomożemy podjąć decyzję, kiedy firma może ogłosić upadłość, pokażemy, jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wskażemy jak doprowadzić do umorzenia zobowiązań upadłego przedsiębiorcy. Dzięki wiedzy, a także doświadczeniu prawniczemu w prowadzeniu upadłości przedsiębiorstw w Polsce jesteśmy w stanie wskazać, czym różni się upadłość likwidacyjna a układowa, jak przebiega uproszczone postępowanie upadłościowe oraz co dzieje się z długami. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czym jest upadłość przedsiębiorcy?

W przypadku upadłości przedsiębiorców celem postępowania jest likwidacja majątku i zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zawsze jednak jest to jedyne rozwiązanie. Niekiedy korzystniejszą opcją będzie upadłość z możliwością układu, który pozwala kontynuować działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo, które nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań lub zobowiązania te przekraczają wartość majątku, jest niewypłacalne. Proces dochodzenia działalności gospodarczej do takiego stanu jest stopniowy – niewypłacalność nie pojawia się nagle. Niestety większość przedsiębiorców zarówno jednoosobowych, jak i tych składających się z wielu podmiotów zwleka ze wdrożeniem odpowiednich działań mających na celu sukcesywną spłatę należności wobec wierzycieli. Niewypłacalność to stan działalności przedsiębiorstwa, który trwa z reguły kilka miesięcy. Próby wyjścia z problemów finansowych mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację firmy, dlatego niewypłacalność jest skutkiem pewnego kryzysu, przez który przechodzi przedsiębiorstwo. Ogłoszenie upadłości (jednoosobowej firmy bądź przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników) jest zazwyczaj ostatecznym rozwiązaniem.

Upadłość likwidacyjna

Prowadzi do likwidacji majątku oraz zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej. Aby firma znalazła się w upadłości likwidacyjnej, musi utracić zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań.

Upadłość układowa

Umożliwia kontynuowanie prowadzonej działalności oraz stwarza szansę na uniknięcie bankructwa poprzez restrukturyzację zobowiązań w porozumieniu z wierzycielami. Zabezpiecza przed kierowaniem roszczeń w stosunku do Twojego majątku prywatnego.

Analiza prawno-finansowa

Analiza przyczyn upadłości pod kątem przyjęcia indywidualnego rozwiązania dla przedsiębiorcy. Umów się na spotkanie z ekspertem i sprawdź, jakie działania możemy podjąć w celu przeprowadzenia skutecznej upadłości Twojej firmy.

Jak oddłużyć firmę?

Zadłużenie polskich firm

0 mld
Kwota zadłużenia polskich przedsiębiorców
Najbardziej zadłużone są działalności działające w branży handlowej i transportowej.
0 tyś
Zadłużonych biznesów
Ponad połowa z nich posiada zobowiązania względem banków i instytucji finansowych.

Przedsiębiorco – jesteś w dobrych rękach!

Zapewne każdy przedsiębiorca, którego firma staje się niewypłacalna, zadaje sobie pytanie, czy długi nie są zbyt duże, a kredyty nie będą przeszkadzać w procesie ogłoszenia upadłości – układowej bądź likwidacyjnej. Postępowanie upadłościowe firmy a zobowiązania, czy to w postaci kredytów bankowych, czy pożyczek, są utrudnieniem. Aczkolwiek z naszej strony zawsze dokładamy wszelkich starań, aby ogłoszenie upadłości dłużnika wiązało się również z możliwie jak największym zmniejszeniem zadłużenia. Co więcej, nie ograniczamy się wyłącznie do likwidacji upadłościowej jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz także obsługujemy duże zakłady, przedsiębiorstwa, spółki, w tym komandytowe, z o.o. lub akcyjne. Zdajemy sobie sprawę, że upadłość gospodarcza dla przedsiębiorcy niezależnie, czy jednoosobowego, czy zatrudniającego wielu pracowników, może być trudnym przeżyciem, dlatego oferujemy kompleksową pomoc w bezproblemowym przejściu tego nieuniknionego procesu. Każdej firmie w stanie upadłości likwidacyjnej pomagamy rozliczać się z wierzycielami i zaplanować racjonalną drogę do uwolnienia się od zobowiązań finansowych.

Kiedy prawo zobowiązuje do ogłoszenia upadłości?

Jedno z kluczowych pytań dotyczy tego, kiedy firma może ogłosić upadłość. Prawo upadłościowe zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od wejścia w stan niewypłacalności (czyli brak bieżących płatności swoich zobowiązań).

Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w tym:
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z ogromnym stresem, odpowiedzialnością oraz ryzykiem. Niestety, ale zakładając firmę, nie jest się w stanie przewidzieć niektórych niezależnych zmiennych, które w efekcie mogą przyczynić do tego, że przestanie ona na siebie zarabiać. Już w trakcie pojawienia się pierwszych problemów z wypłacalnością należy zgłosić się do nas po pomoc. Przedstawimy wszystkie możliwe do spełnienia scenariusze, w tym również te związane z ogłoszeniem upadłości działalności gospodarczej (m.in. układowej). Zespół specjalistów wskaże najlepsze działania prawne dla firmy transportowej, handlowej czy budowlanej – pomożemy każdemu biznesowi!

Upadłość likwidacyjna a układowa – w skrócie

Upadłość układowa – jej celem jest doprowadzenie do zawarcia układu pomiędzy upadłym a wierzycielem w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Natomiast upadłość likwidacyjna dąży do sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Ma ona za zadanie pozyskać środki pieniężne na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Upadłość gospodarcza dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej jest możliwe, jeśli występuje stan jej niewypłacalności. W przypadku tego typu działalności gospodarczej postępowanie to powoduje, że majątek upadłego staje się masą upadłości, która zaś służy zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Dobrze wiemy, jak trudne jest to dla jednoosobowego przedsiębiorcy, ponieważ upadłość biznesu oznacza dla niego porażkę – my jednak zrobimy wszystko, aby sam proces przebiegł sprawnie oraz bezproblemowo. Należy zaznaczyć, że każdy z przedsiębiorców ma obowiązek, a nie jedynie możliwość, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi duże wyzwanie – rynek potrafi być bardzo nieprzewidywalny, co pokazała niedawna sytuacja epidemiologiczna. Upadłość jednoosobowego biznesu to zawodowy cios, z którym przedsiębiorcy nie umieją sobie poradzić, dlatego warto skorzystać z pomocy, aby móc skutecznie przejść przez postępowanie upadłościowe.

Analiza
Umów się na spotkanie z ekspertem

Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.

  Doradca upadłościowy, który przeprowadzi Cię przez uproszczone postępowanie upadłościowe