fbpx
Upadłość przedsiębiorcy admin7489 6 lutego 2020

Upadłość przedsiębiorcy

Problem z niewypłacalnością w firmie?

Prowadzenie firmy wiąże się z ogromnym ryzykiem, a już nawet chwilowa utrata płynności finansowej może oznaczać poważne kłopoty. Wiemy o tym bardzo dobrze, ponieważ na co dzień pomagamy przedsiębiorcom w problemach finansowych. Czasami jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości firmy, a nawet to nie gwarantuje umorzenia wszystkich zobowiązań. Zespół specjalistów z ProPrawni wkracza do gry zawsze wtedy, gdy upadek zarówno dużego przedsiębiorstwa, spółki czy zakładu, jak i niewielkiej firmy jednoosobowej jest nieunikniony. Pomogliśmy już wielu przedsiębiorcom, którzy zastanawiali się, kiedy firma może ogłosić upadłość, jak złożyć wniosek o ogłoszeniu bankructwa oraz jak doprowadzić do umorzenia zobowiązań upadłego przedsiębiorcy. Dzięki wiedzy, a także doświadczeniu prawniczemu w prowadzeniu upadłości przedsiębiorstw w Polsce jesteśmy w stanie wskazać, czym różni się upadłość likwidacyjna a układowa, jak przebiega uproszczone postępowanie upadłościowe oraz co dzieje się z długami. Przeprowadzimy Cię przez szereg niezbędnych działań i udzielimy wsparcia w toku postępowania, zapraszamy do kontaktu!

Upadłość firmy

Przedsiębiorstwo, które nie reguluje swoich zobowiązań lub zobowiązania te przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się z reguły nawet kilka miesięcy, jest niewypłacalne. Kryzys w postaci niewypłacalności wiąże się często ze stopniową utratą płynności finansowej, lecz większość przedsiębiorców zwleka ze wdrożeniem odpowiednich działań mających na celu sukcesywną spłatę należności wobec wierzycieli, myśląc, że to chwilowe i licząc na lepszą sytuację w najbliższym czasie. Próby wyjścia z problemów finansowych mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację firmy, dlatego zamiast zwlekać, warto skorzystać z porady prawnika bądź doradcy upadłościowego. Ogłoszenie bankructwa (upadłości jednoosobowej firmy bądź przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników) jest zazwyczaj ostatecznym rozwiązaniem. Prowadzenie działalności gospodarczej w zależności od problemu może wiązać się z upadłością likwidacyjną, a także układową – sprawdź, jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie w oddłużeniu.

Upadłość likwidacyjna

Prowadzi do likwidacji majątku oraz zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej. Aby firma znalazła się w upadłości likwidacyjnej, musi utracić zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań.

Upadłość układowa

Umożliwia kontynuowanie prowadzonej działalności oraz stwarza szansę na uniknięcie bankructwa poprzez restrukturyzację zobowiązań w porozumieniu z wierzycielami. Zabezpiecza przed kierowaniem roszczeń w stosunku do Twojego majątku prywatnego.

Analiza prawno-finansowa

Analiza przyczyn upadłości pod kątem przyjęcia indywidualnego rozwiązania dla przedsiębiorcy. Umów się na spotkanie z ekspertem i sprawdź, jakie działania możemy podjąć w celu przeprowadzenia skutecznej upadłości Twojej firmy.

Zadłużenie polskich firm

0 tyś
Zadłużonych biznesów
Ponad połowa z nich posiada zobowiązania względem banków i instytucji finansowych.
0 mld
Kwota zadłużenia polskich przedsiębiorców
Najbardziej zadłużone są działalności działające w branży handlowej i transportowej.

Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w tym:
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.
Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z ogromnym stresem, odpowiedzialnością oraz ryzykiem. Niestety, ale zakładając firmę, nie jest się w stanie przewidzieć niektórych niezależnych zmiennych, które w efekcie mogą przyczynić do tego, że przestanie ona na siebie zarabiać. Już w trakcie pojawienia się pierwszych problemów z wypłacalnością należy zgłosić się do nas po pomoc. Ogłoszenie upadłości firmy nie musi być końcem prowadzenia własnego biznesu! Przedstawimy wszystkie możliwe do spełnienia scenariusze, w tym również te związane z ogłoszeniem upadłości działalności gospodarczej (m.in. układowej). Zespół specjalistów wskaże najlepsze działania prawne związane z upadłością dla firmy transportowej, handlowej czy budowlanej – pomożemy każdemu biznesowi!

Upadłość likwidacyjna a układowa

Postępowanie upadłościowe likwidacyjne polega na spieniężeniu majątku dłużnika wchodzącego w skład upadłości i pozyskanie w ten sposób środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Koniecznością jest powołanie syndyka, który zajmie się sprzedażą i pozyskaniem funduszy, a przedsiębiorca zostaje pozbawiony jakiejkolwiek możliwości dysponowania majątkiem firmy w upadłości likwidacyjnej. Uzyskane fundusze dzielone są między wierzycieli według przygotowanego wcześniej planu. Natomiast upadłość układowa prowadzona jest najczęściej w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zależy na dalszej możliwości funkcjonowania firmy. Postępowanie upadłości układowej w firmie ma na celu zawarcie ugody z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego. Po orzeczeniu przez sąd upadłości spółki z możliwością zawarcia układu przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji układowych zawierających zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż przy upadłości likwidacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa.

Kiedy firma może ogłosić upadłość?

Jednym z kluczowych pytań jest to, kiedy firma może ogłosić swoją upadłość. Spieszymy z odpowiedzią! Prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości firmy w terminie 30 dni od wejścia w stan niewypłacalności (czyli brak bieżących płatności swoich zobowiązań). Niezłożenie odpowiednich wniosków w terminie może skutkować wieloma konsekwencjami, jak na przykład pozbawieniem prawa do prowadzenia działalności gospodarczej bądź pełnienia jakichkolwiek funkcji zarządczych, dlatego kiedy zaczynają się pewne trudności w działaniu, najlepiej zwrócić się po pomoc specjalistów!

Upadłość działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy – skuteczna pomoc

Ogłoszenie upadłości firmy dotyczy nie tylko spółek oraz większych podmiotów. W ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, jak bardzo nieprzewidywalny potrafi być rynek, co jest szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorstw. Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej wiąże się z niewywiązaniem się z obietnic wobec klientów, a także z długami wobec wierzycieli – to dla każdego ogromny stres. Stan niewypłacalności takiej działalności gospodarczej doprowadza często do utraty całego, indywidualnego majątku. Upadłość gospodarcza firmy to także zawodowy cios, z którym przedsiębiorcy nie umieją sobie poradzić, dlatego warto skorzystać z pomocy, aby móc skutecznie przejść przez proces postępowania upadłościowego. Nie warto zwlekać – działanie na ostatnią chwilę pozbawia nas wielu możliwości, dlatego szybki kontakt z Twojej strony, a także szczegółowa analiza pozwolą nam na opracowanie najlepszego planu!

Przedsiębiorco – jesteś w dobrych rękach!

Zapewne każdy przedsiębiorca, którego firma staje się niewypłacalna, zadaje sobie pytanie, czy długi nie są zbyt duże, a kredyty nie będą przeszkadzać w procesie ogłoszenia upadłości zarówno jeśli jest to duże przedsiębiorstwo, jak i firma jednoosobowa. Postępowanie upadłościowe firmy a zobowiązania, czy to w postaci kredytów bankowych, czy pożyczek, są utrudnieniem. Aczkolwiek z naszej strony zawsze dokładamy wszelkich starań, aby ogłoszenie upadłości dłużnika wiązało się również z możliwie jak największym zmniejszeniem zadłużenia. Co więcej, nie ograniczamy się wyłącznie do likwidacji upadłościowej jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz także obsługujemy duże zakłady, przedsiębiorstwa, spółki, w tym komandytowe, z o.o. lub akcyjne. Zdajemy sobie sprawę, że upadłość gospodarcza dla przedsiębiorcy niezależnie, czy jednoosobowego, czy zatrudniającego wielu pracowników, może być trudnym przeżyciem, dlatego oferujemy kompleksową pomoc w bezproblemowym przejściu tego nieuniknionego procesu. Każdej firmie w stanie upadłości likwidacyjnej pomagamy rozliczać się z wierzycielami i zaplanować racjonalną drogę do uwolnienia się od zobowiązań finansowych. Z naszą pomocą ogłoszenie upadłości nie będzie straszne! Przedstawimy najskuteczniejszy plan działania, a także będziemy wspierać Cię na każdym etapie postępowania upadłościowego. Skontaktuj się z nami jak najszybciej, omówimy Twoją sytuację!
Umów się na spotkanie z ekspertem

Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.