fbpx
Postępowanie o zatwierdzenie układu p.lebiedzinski@proprawni.pl 23 lutego 2024

wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych w 2023 roku to postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne. Jest to szybka i elastyczna procedura, umożliwiająca przedsiębiorcy zmagającemu się z problemami finansowymi restrukturyzację zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Do głównych zalet tej formy restrukturyzacji należy:

Prostota i minimalizm formalny: Udział sądu jest ograniczony, a ciężar prowadzenia postępowania spoczywa na dłużniku.
Szybkość: Postępowanie powinno toczyć się szybko, a sąd ma obowiązek wydać postanowienie o zatwierdzeniu układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Elastyczność: Układ może przewidywać różne sposoby restrukturyzacji zadłużenia, np. umorzenie części długu, rozłożenie spłaty na raty, zamianę wierzytelności na udziały w spółce.

https://proprawni.pl/wp-content/uploads/2023/11/zofia-profilowe.png

Przebieg postępowania:

  1. Wniosek o zatwierdzenie układu: Dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu wraz z projektem układu i listą wierzycieli.
  2. Zgromadzenie wierzycieli: Sąd wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, na którym dłużnik przedstawia propozycje układu.
  3. Głosowanie nad układem: Wierzyciele głosują nad układem. Układ zostaje przyjęty, jeżeli głosowało za nim co najmniej 2/3 wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej połowę sumy wszystkich wierzytelności.
  4. Wniosek o zatwierdzenie układu: Dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.
  5. Postanowienie sądu: Sąd bada, czy układ spełnia wymogi ustawy i wydaje postanowienie o jego zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia.

Korzyści z postępowania o zatwierdzenie układu:

  • Uniknięcie upadłości: Zatwierdzenie układu pozwala dłużnikowi uniknąć upadłości i kontynuować działalność gospodarczą.
  • Poprawa sytuacji finansowej: Układ umożliwia restrukturyzację zadłużenia i dostosowanie go do możliwości płatniczych dłużnika.
  • Oszczędność czasu i kosztów: Postępowanie o zatwierdzenie układu jest szybsze i tańsze niż postępowanie upadłościowe.
  • Obniżenie zobowiązań: W trakcie negocjacji z wierzycielami istnieje możliwość zaproponowania umorzenia części zobowiązań, które dłużnik ma do spłaty.
Umów się na spotkanie z ekspertem
Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.