fbpx
Postępowanie Układowe p.lebiedzinski@proprawni.pl 24 listopada 2021
Pomoc finansowa dla firm
Postępowanie Układowe

Postępowanie układowe pozwala dłużnikowi na zawarcie układu jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe występuje w 2 rodzajach:

1. Przyśpieszone postępowanie układowe – to rozwiązanie dla przedsiębiorców we wstępnej fazie kryzysu finansowego, gdy dopiero rozpoczynają się pierwsze
postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników. Zaletą takiego postępowania jest zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w tym
postępowań dotyczących wierzytelności nieobjętych układem. W toku tego postępowania możliwe jest również uchylanie dokonanych przez komorników zajęć składników majątku dłużnika. Takie postępowanie umożliwia dłużnikowi
zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym.

2. Postępowanie układowe – postępowanie przewidziane dla dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Pozwala ono np. na wstrzymanie egzekucji prowadzonych przez wierzyciela rzeczowego. Zaletą tego postępowania jest fakt, że dłużnikowi nie jest odbierany zarząd nad swoim majątkiem. Postępowanie kończy się zawarciem układu z wierzycielami i spłatą zobowiązań zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi. Czas trwania tego postępowania może trwać i 2 lata.

Umów się na spotkanie z ekspertem
Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.