fbpx
Pre-pack admin7489 17 listopada 2021
Analiza

Pre-Pack

Przygotowana likwidacja (Pre-Pack) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz wskazanej osoby trzeciej, w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia licytacji. Nabycie majątku dłużnika następuje w stanie wolnym od zobowiązań i bez obciążeń. Co ważne, likwidacja Pre-Pack może oznaczać także sprzedaż jedynie części przedsiębiorstwa lub własności materialnej, np. w postaci nieruchomości na rzecz wskazanej przez Ciebie osoby. Pozwala to na dalszą kontynuację działalności oraz możliwość korzystania z praw właściciela pozostałej części majątku.

Z rozwiązania w postaci Pre-Packu mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Przygotowana likwidacja rozpoczyna się złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku upadłego lub jego części. Dokument może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na działanie na rzecz zgłoszenia upadłości przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego. Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Po zatwierdzeniu przez sąd warunków sprzedaży w terminie 30 dni zawierana jest z nabywcą umowa sprzedaży. Jeśli znalazłeś się więc w sytuacji wymagającej ogłoszenia upadłości, zgłoś się do nas i dowiedz się, jakie podjąć dalsze kroki.

Umów się na spotkanie z ekspertem

Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.