fbpx
Układ konsumencki admin7489 17 listopada 2021

Restrukturyzacja długów dla konsumenta

Posiadasz majątek, którego nie chcesz stracić w procesie upadłościowym? Z pomocą przychodzi układ konsumencki. Jest to zabieg pomagający uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych, pozwalając na oddłużenie bez utraty majątku. Podstawowym działaniem jest tzw. układowa restrukturyzacja długów osoby prywatnej. Czynność ta jest konieczna podczas postępowania upadłościowego układowego, np. w wyniku niewypłacalności działalności gospodarczej klienta. W ten sposób można zawrzeć upadłość układową z równoczesnym zgłoszeniem wierzytelności – dzięki niej spłata długów nie musi wiązać się z poświęceniem swojego majątku.

Układ konsumencki pomaga maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości prawne, pozwalające na bezpieczne oddłużanie bez ryzyka utraty dorobku życia. Restrukturyzacja długów dla konsumenta to jedna z najczęściej udzielanych przez zespół ProPrawnych form pomocy – z tego względu posiadamy spore doświadczenie w prowadzeniu postępowania układowego. Celem zawarcia układu jest zatrzymanie majątku i sporządzenie takiej umowy z wierzycielami, która pozwoli realnie spłacić zadłużenie w dogodny sposób. Co istotne, dług jest w części umarzany, a w czasie realizacji układu wierzyciel nie może wszcząć egzekucji z majątku.

Proces osiągnięcia układu konsumenckiego

Postępowanie w sprawie zawarcia układu rozpoczyna się złożeniem stosownego wniosku, a kończy zatwierdzeniem przez sąd układu z wierzycielami. Z chwilą zwołania zgromadzenia wierzycieli sąd może wstrzymać likwidację majątku upadłego. Jest to najważniejszy cel układu konsumenckiego – uniknięcie likwidacji majątku upadłego. Natomiast zobowiązania spłacane są na warunkach przyjętego układu. Układ może być zawarty, jeżeli opowie się za nim większość wierzycieli głosujących, posiadających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom (większość kapitałowa).

Dla kogo natomiast pomocne może okazać się postępowanie układowe? Zgłoszenie wierzytelności w celu chęci uregulowania jej na dogodnych dla dłużnika warunkach pozwala przede wszystkim chronić jego majątek osobisty. Takie postępowanie tyczy się osoby prywatnej, która z różnych względów nie jest w stanie realizować spłaty zobowiązań na dotychczasowych warunkach. Restrukturyzacja układowa daje szerokie możliwości dogadania się z wierzycielami – jako osoby reprezentujące interes klienta zawsze dążymy do ustalenia jak najkorzystniejszych warunków spłaty zobowiązań, zabezpieczając równocześnie osobiste dobra materialne. A problemy z zadłużeniem dotyczą niestety wielu osób w Polsce.

Upadłościowe postępowanie układowe jest ostatecznym sposobem na uniknięcie poważnych konsekwencji w postaci zajęcia majątku oraz pierwszym krokiem w stronę wolności od zadłużenia. Masz problem ze spłatą zobowiązań? Zapisz się na konsultację – przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepszy sposób na wyjście z zadłużenia, m.in. poprzez ogłoszenie upadłości układowej.

Umów się na spotkanie z ekspertem

Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawno-finansowej dla Ciebie lub Twojej firmy.

    Restrukturyzacja długów dla konsumenta – oddłużanie bez utraty majątku