fbpx
Czego potrzebują firmy w dobie kryzysu? Piotr Witkowski 8 grudnia 2021

Czego potrzebują firmy w dobie kryzysu?

Rozmawiając z przedsiębiorcami, analizując ich sytuacje finansowe można postawić tezę, że polskie firmy znajdują się obecnie w fazie kryzysu. Zmniejszenie liczby klientów, problemy z płatnościami od kontrahentów, ograniczenie dochodów, coraz większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim ograniczenia związane z koronawirusem oraz niepewność, co do wprowadzanych rozwiązań Polskiego Ładu – to są najczęstsze przyczyny problemów finansowych przedsiębiorców.

Z drugiej strony przedsiębiorcy wskazują, iż zawieszenie spłaty rat kredytów, rozłożenie wymagalnych płatności na raty oraz poprawienie ściągalności wierzytelności mogłyby poprawić ich płynność finansową. Zamiast działać “na oślep”, podejmować krótkotrwałe rozwiązania – oddaj swoją sprawę specjalistom, którzy zaproponują najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nie zawsze działania w postaci ograniczenia zatrudnienia, zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, czy wręcz zmiana jej przedmiotu pozwolą na wyprowadzenie Twojej firmy na prostą. Często jednym z rozwiązań proponowanych naszym Klientom są korzyści wynikające z przeprowadzenia procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Od 1 grudnia 2021 r. procedura ta nosi nazwę postępowania o zatwierdzenie układu i zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące tego postępowania uregulowania w Prawie restrukturyzacyjnym.

Jakie korzyści wprowadza zmiana?

  • uchylanie zajęcia majątku dłużnika dokonanego w toku postępowania egzekucyjnego, np. rachunku bankowego, należności od kontrahentów,
  • objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, jeżeli warunki układowe przewidują zaspokojenia wierzyciela w stopniu nie niższym niż suma uzyskana z dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości),
  • zakazem wypowiadania umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzonej działalności gospodarczej, np. umów kredytowych, czy leasingowych,
  • przeprowadzenie procedury wyłącznie elektronicznie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, co skróci czas na zbieranie głosów i przyjęcie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, w zmienionej, bardziej dostępnej formie nadal będzie prowadzone bez udziału sądu, ale przy wzmocnionej pozycji doradcy restrukturyzacyjnego, a jednocześnie z zapewnieniem dłużnikowi ochrony jego majątku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu uzyskania większej ilości informacji lub przeprowadzenia bezpłatnej analizy Twoich potrzeb.

tel. 537 017 117
kontakt@proprawni.pl