fbpx
Jak zmniejszyć zadłużenie i uratować firmę od bankructwa? Piotr Witkowski 23 maja 2024

Jak zmniejszyć zadłużenie i uratować firmę od bankructwa?

Firma handlowa prowadzona w formie spółki z o.o., która od lat cieszyła się stabilną pozycją na rynku, nagle stanęła w obliczu poważnych problemów finansowych. Zadłużenie, które osiągnęło kwotę 1 366 627 zł, zagrażało nie tylko płynności finansowej, ale i dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kluczowe umowy, bez których działalność handlowa byłaby niemożliwa, były zagrożone wypowiedzeniem. W tak dramatycznej sytuacji konieczne było szybkie i skuteczne działanie.

Jak doszło do zadłużenia?

W ciągu ostatnich lat firma borykała się z szeregiem wyzwań, które stopniowo pogarszały jej sytuację finansową. Spadek popytu na oferowane produkty, rosnąca konkurencja i konieczność obniżenia cen sprzedaży znacząco wpłynęły na marże zysków. Dodatkowo, nieprzewidziane wydatki na rozwój infrastruktury oraz inwestycje w nowe technologie, które miały poprawić efektywność operacyjną, doprowadziły do nadmiernego obciążenia budżetu.

Z czasem, firma zaczęła zaciągać kolejne zobowiązania, aby pokryć bieżące koszty i utrzymać płynność finansową. Niestety, spirala zadłużenia pogłębiała się, a koszty obsługi długu rosły w zastraszającym tempie. Sytuacja stała się krytyczna, gdy wierzyciele zaczęli grozić wypowiedzeniem kluczowych umów. Bez dostaw produktów, firma nie miałaby czym handlować, tym samym nie byłaby w stanie kontynuować działalności.

Szybkie i skuteczne działania ratunkowe

W obliczu tak ciężkiej sytuacji, zarząd firmy podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia. Rozpoczęliśmy postępowanie od ustalenia dnia układowego i przystąpiliśmy do negocjacji z wierzycielami, które miały na celu wypracowanie nowego harmonogramu spłat oraz umorzenie części zobowiązań. Kluczowe było także zachowanie umów o kluczowym znaczeniu, których utrata mogła doprowadzić do upadku firmy.

Dzięki skutecznej strategii negocjacyjnej, udało się osiągnąć rezultaty. Kwota zadłużenia została zmniejszona z 1 366 627 zł do 1 063 916 zł, co oznaczało umorzenie zobowiązań o 22%. Ponadto, wynegocjowano umorzenie wszystkich przyszłych odsetek, co znacząco obniżyło całkowite koszty spłaty długu.

Nowy harmonogram spłat i dostosowane raty

Jednym z kluczowych elementów restrukturyzacji było wynegocjowanie nowego, bardziej elastycznego harmonogramu spłat. Okres spłaty zobowiązań został wydłużony, co pozwoliło na rozłożenie płatności na dłuższy czas, zmniejszając tym samym miesięczne obciążenia finansowe firmy. Raty zostały dostosowane do realnych możliwości przedsiębiorstwa, co zapewniło stabilność finansową i pozwoliło na kontynuowanie działalności bez obaw o nagłe załamanie budżetu. Warto dodać, że od rozpoczęcia restrukturyzacji, do upływu karencji przewidzianej propozycjami układowymi, klient był objęty ochroną i miał wstrzymane płatności zobowiązań. W przypadku tego klienta okres ten wyniósł 13 miesięcy, jednak wszystko zależy od momentu, w którym sąd uprawomocni zatwierdzenie układu.

Utrzymanie kluczowych umów

Największą wartością dla klienta podczas restrukturyzacji było jednak wynegocjowanie utrzymania kluczowych umów, które były zagrożone wypowiedzeniem. Dzięki temu firma mogła nadal współpracować z dostawcami towaru, co było fundamentem jej dalszego funkcjonowania. Negocjacje te były niezwykle trudne i wymagały dużego zaangażowania oraz umiejętności mediacyjnych, ale przyniosły oczekiwane rezultaty.

Restrukturyzacja zadłużonej firmy handlowej okazała się spektakularnym sukcesem. Dzięki skutecznym działaniom i negocjacjom, udało się zmniejszyć zadłużenie, umorzyć odsetki, wydłużyć okres spłaty zobowiązań oraz utrzymać kluczowe umowy. Firma zyskała nową szansę na stabilizację i rozwój, a jej historia może być inspirującym przykładem dla innych przedsiębiorstw borykających się z podobnymi problemami finansowymi.