fbpx
Hipoteka przymusowa a restrukturyzacja firmy – perspektywa prawna Piotr Witkowski 20 grudnia 2023

Hipoteka przymusowa a restrukturyzacja firmy – perspektywa prawna

Doradca restrukturyzacyjny

Znajomość prawa jest niezbędna do efektywnego prowadzenia biznesu. Każda organizacja ma obowiązek zrozumienia i stosowania się do obowiązujących przepisów. W tym kontekście powinniśmy wiedzieć, czym jest restrukturyzacja firmy oraz jaki mają na nią wpływ różne regulacje prawne – w tym przypadku zakaz ustanawiania hipoteki przymusowej. Te wszystkie zależności omawiamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces, który ma na celu dogłębne zmiany w strukturze organizacyjnej, co ma na celu zwiększenie efektywności oraz konkurencyjności firmy. Może ona obejmować różne działania, takie jak zmiana struktury zarządzania, redukcja personelu, niwelowanie długów czy nawet sprzedaż aktywów. W tym procesie kluczową funkcję pełni doradca restrukturyzacyjny – specjalista, który pomaga firmie w przejściu przez ten trudny etap, zdejmując z jej barków ciężar związany z zarządzaniem zmianami. Reforma prawna w Polsce wprowadziła jednak pewne ograniczenia, które mogą wpływać na proces restrukturyzacji. Jednym z nich jest zakaz ustanawiania hipoteki przymusowej.

Ograniczenia prawne – zakaz ustanawiania hipoteki przymusowej

Hipoteka przymusowa to środek prawny, który pozwala wierzycielowi zabezpieczyć swoją wierzytelność na nieruchomości dłużnika. Ewentualny zakaz ustanawiania takiej hipoteki ma na celu ochronę interesu firmy poddawanej restrukturyzacji, ograniczając tym samym ryzyko utraty jej cennych aktywów.

hipoteka przymusowa

Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które zdecydowały się na restrukturyzację jako formę zarządzania kryzysem. Zabieg ten pozwala na utrzymanie finansów przedsiębiorstwa, które mogą być potrzebne do jego odbudowy i powrotu do rentowności. W tym kontekście doradca restrukturyzacyjny może skierować strategię firmy w kierunku poprawy jej pozycji finansowej, nie narażając jej na ryzyko obniżenia wartości aktywów poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

Doradca restrukturyzacyjny – kluczowy człowiek w procesie odbudowy firmy

Reorganizacja finansów, a także roszczeń wierzycieli jest procesem skomplikowanym, wymagającym profesjonalnej analizy oraz nadzoru. Dlatego firmy powinny poszukiwać wsparcia u doradcy restrukturyzacyjnego – specjalisty, który poprowadzi przedsiębiorstwo przez proces zmian, monitorując jednocześnie skuteczność wdrażanych środków, jak również dostosowując je do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Pamiętajmy więc, iż proces restrukturyzacji, choć skomplikowany i wymagający, jest niezbędnym krokiem do odbudowania stabilnych fundamentów firmy. Posłużenie się wsparciem doradcy restrukturyzacyjnego oraz świadomość prawnych ograniczeń, takich jak zakaz ustanawiania hipoteki przymusowej, mogą znacznie przyczynić się do powodzenia tego procesu.