fbpx
Mojej firmie grozi bankructwo – co zrobić? Piotr Witkowski 15 grudnia 2021

Mojej firmie grozi bankructwo – co zrobić?

Restrukturyzacja układowa

Zgodnie z prawem upadłościowym, przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin liczony jest od chwili, kiedy przedsiębiorca przestał regulować swoje wymagalne zobowiązania (wymagalne, to takie, którym upłynął termin płatności). Ta sytuacja musi trwać co najmniej 3 miesiące. Jeżeli masz ustalony termin spłaty kredytu na 15-go każdego miesiąca, a po trzech miesiącach, nadal nie masz zapłaconych rat, to Twoja firma jest niewypłacalna. Dodatkowo ze stanem niewypłacalności mamy styczność w sytuacji, gdy zobowiązania firmy przekraczają jej majątek, a stan taki trwa co najmniej 24 miesiące.

Zadłużenie spowodowane pandemią

Jeżeli stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to, że w okresie pandemii nie ma obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorcy, którego problemy finansowe powstały w związku z koronawirusem. Obowiązek taki powstanie od dnia ustania pandemii.

Pamiętaj, że brak wniosku we wskazanym przez prawo upadłościowe terminie może się wiązać z konsekwencjami finansowymi i/lub karnymi. Jeżeli chcesz dokonać weryfikacji podstaw do ogłoszenia upadłości – zachęcamy do kontaktu z kancelarią ProPrawni. Nasi eksperci to profesjonaliści z kilkuletnim doświadczeniem, którzy pomogli setkom firm wrócić na właściwy tor.

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od ustalenia, kto ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek taki mają:

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
 • członkowie zarządu sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • członkowie zarządu sp. akcyjnej,
 • wspólnicy sp. jawnej,
 • komplementariusze sp. komandytowej i sp. komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorzy spółek prawa handlowego.

Konsekwencje finansowe niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Konsekwencje karne:

 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
 • łapownictwo na stanowisku kierowniczym,
 • pokrzywdzenie wierzyciela,
 • zaspokajanie wybranych wierzycieli,
 • łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym,
 • nieprowadzenie lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja firma powinna ogłosić upadłość – skontaktuj się z nami pod numerem 537 017 117 lub mailowo – kontakt@proprawni.pl