fbpx
Na czym polega restrukturyzacja? Postępowanie o zatwierdzenie układu Piotr Witkowski 25 maja 2022

Na czym polega restrukturyzacja? Postępowanie o zatwierdzenie układu

co to jest restrukturyzacja

Jednym z rozwiązań dla firm, które popadają w problemy finansowe jest restrukturyzacja. W aktualnym stanie prawnym, najczęściej wybieranym rodzajem restrukturyzacji jest tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu. Na czym polega restrukturyzacja w tej formie i jak wygląda cały proces krok po kroku?

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Restrukturyzacja w formie postępowania o zatwierdzenie układu jest następstwem tzw. postępowania covidowego, które zostało wprowadzone w czasie pandemii, by w przyspieszonym trybie chronić firmy przed negatywnymi skutkami. Okazało się, iż jest to realna pomoc dla przedsiębiorców, dzięki czemu po wprowadzeniu lekkich zmian, pozostało w prawie na stałe. Warto również dodać, że jest to forma restrukturyzacji bez ingerencji sądu. Głównymi korzyściami dla firmy, która decyduje się na skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu są:

  • czas – jest to przyspieszone postępowanie, które trwa najkrócej ze wszystkich dostępnych form restrukturyzacji,
  • ochrona – po wpisaniu do KRZ, Klient zostaje objęty ochroną, która wstrzymuje egzekucje komornicze, pozwalając na złapanie „oddechu” finansowego,
  • nowe warunki spłaty zobowiązań – doradca restrukturyzacyjny negocjuje nowe warunki spłaty, dostosowane do możliwości Klienta
  • obniżenie salda zobowiązań – działania negocjacyjne mają na celu umorzenie części zobowiązań, średnio od 10%-50% (w zależności od struktury wierzytelności)

Jeśli Twoja firma ma problemy finansowe, lub przewidujesz, że w niedługim czasie mogą się one pojawić, chcesz uniknąć bankructwa i przywrócić płynność w firmie, postępowanie o zatwierdzenie układu jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem! Sprawdź, jak po kolei wygląda proces przeprowadzenia restrukturyzacji w kancelarii ProPrawni.

Analiza prawno-finansowa firmy

Pierwszym krokiem w celu zweryfikowania, czy postępowanie o zatwierdzenie układu jest możliwe do przeprowadzenia w firmie, jest analiza prawno-finansowa. Doradca musi sprawdzić m.in., jak wygląda struktura zobowiązań, jaka jest wartość majątku, jakie są zabezpieczenia itp. Aby umówić się na rozmowę z naszym ekspertem, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.proprawni.pl, lub zadzwonić pod numer 537 017 117. Jeśli chcesz szybciej dowiedzieć się, czy jesteś w stanie skorzystać z restrukturyzacji, wypełnij kwestionariusz restrukturyzacyjny -> https://forms.gle/89uDYMbQoeFJGQYV8. Po jego ukończeniu, skontaktuje się z Tobą ekspert restrukturyzacyjny, który będzie w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądało postępowanie w Twoim przypadku, oraz jaki byłby koszt przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

Podpisanie umowy o nadzór

Po zaakceptowaniu warunków współpracy i zdecydowaniu się na skorzystanie z usług kancelarii ProPrawni, trzeba dopełnić formalności. Wchodząc w postępowanie o zatwierdzenie układu, ustawodawca wymaga zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który jest jednocześnie nadzorcą układu. Według prawa restrukturyzacyjnego, nadzorca odpowiada za ewentualną szkodę wyrządzoną klientowi, na skutek nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – proces krok po kroku

Procedura rozpoczyna się od sporządzenia dokładnego spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych (ich wartość nie może przekraczać 15% wszystkich wierzytelności) oraz przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Następnie wyznaczany jest tzw. dzień układowy, który wyznacza czas, jaki nadzorca układu ma na przeprowadzenie procedury zbierania głosów (według ustawy, są to maksymalnie 3 miesiące od dnia układowego). Oczywiście na każdym kroku wspieramy Klienta w przygotowaniu wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Kolejno następuje wpisanie Klienta do KRZ, oraz poinformowanie jego wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Zaakceptowanie układu

Jeśli większość wierzycieli, która posiada co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, zagłosuje za przyjęciem układu – mamy sukces. Każdemu wierzycielowi proponowane są odpowiednie warunki, wynikające z przyjętej strategii. Oprócz redukcji zobowiązań, negocjowane są również miesięczne raty spłaty oraz odroczenie płatności – wszystko zależy oczywiście od struktury zobowiązań. Po głosowaniu wierzycieli i odniesieniu sukcesu, nadzorca układu stwierdza jego przyjęcie poprzez pisemne oświadczenie złożone do sądu. Po wydaniu obwieszczenia sądu, w życie wchodzą warunki układowe.

Podczas całego procesu, Klient na bieżąco jest informowany o działaniach nadzorcy oraz ma on realny wpływ na proponowany plan spłaty zobowiązań. Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsza forma restrukturyzacji firmy i najmniej ingeruje w przedsiębiorstwo. Dłużnik przez cały czas trwania postępowania jest objęty ochroną, pozwalającą na zawieszenie płatności zobowiązań, oraz wstrzymującą egzekucje komornicze.

Zapraszamy do kontaktu w celu przeanalizowania sytuacji prawno-finansowej w Twojej firmie.

Kancelaria ProPrawni,

Telefon: 537 017 117,

Kwestionariusz restrukturyzacyjny: https://forms.gle/89uDYMbQoeFJGQYV8

Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy kreować przyszłość.