fbpx
Restrukturyzacja firmy i jej rozwój – czy to możliwe? Piotr Witkowski 1 września 2022

Restrukturyzacja firmy i jej rozwój – czy to możliwe?

Likwidacja Pre-Pack

Wielu przedsiębiorców, którzy dowiadują się, że ich firma jest niewypłacalna, może nie zdawać sobie sprawy, z czym dokładnie wiąże się taki stan rzeczy. Wbrew pozorom nie trzeba od razu wpadać w panikę lub spisywać biznesu na straty. Często bowiem niewypłacalność nie wiąże się bezpośrednio z zamknięciem firmy. Czasem należy zrobić tzw. krok w tył, aby lepiej przygotować się do wychodzenia z kryzysu finansowego. Mowa dokładnie o restrukturyzacji firmy. Na czym dokładnie polega i z czym się wiąże?

Czym jest restrukturyzacja?

Warto zauważyć na wstępie, że restrukturyzacja w firmie, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie przeorganizować jej działanie. Wprowadzając przedsiębiorstwo w taki stan funkcjonowania, jest się w stanie zoptymalizować proces spłaty zobowiązań według możliwego do zrealizowania planu. Co ciekawe dotyczy to niemalże wszystkich form prawnych. Może to być zarówno restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej jak i dużej spółki kapitałowej. Jaki jest jednak zakres działań wchodzących w skład tego procesu?

Pierwszym etapem postępowania restrukturyzacyjnego jest ocena zaistniałej sytuacji oraz opracowanie złożonego planu działania. W zakres tych czynności wchodzi zaprojektowanie nowego modelu finansowego oraz rozpisanie biznesplanu zawierającego sukcesywną spłatę zobowiązań. Wspomniany plan ma na celu najpierw odzyskanie wypłacalności firmy, a później jej utrzymanie, co jest wyznacznikiem jej ponownego, normalnego funkcjonowania. Zazwyczaj program restrukturyzacyjny można podzielić na kilka etapów. Wśród nich najważniejsze jest pozyskanie krótkoterminowego finansowania firmy, które zapobiegnie jej upadkowi. Kolejny etap jest już związany bezpośrednio z wdrożeniem odpowiedniego harmonogramu spłaty zadłużenia. Zależnie od charakteru działalności oraz rodzaju restrukturyzacji mogą występować dodatkowe etapy dotyczące negocjacji, analiz czy procesów prawnych.

restrukturyzacja

Czy firma może się dalej rozwijać?

Wiele osób może zastanawiać się, czy działalność objęta procesem restrukturyzacyjnym jest w stanie dalej pracować na dotychczasowym poziomie, a nawet zwiększać swoje obroty. Odpowiednio skalibrowana restrukturyzacja pozwala na dalszy rozwój firmy, a wręcz nawet go wymaga. Wydawać by się mogło, że dalsze inwestycje przedsiębiorstwa znajdującego się trudnej sytuacji finansowej będą niemądrym posunięciem, jednak jest to tak naprawdę klucz do szybkiego wyjścia z problemów i spłaty zobowiązań. Jeśli firma będzie działać bez obciążenia, dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji ma szansę na poprawę wyników finansowych, a co za tym idzie – na zwiększenie dochodu. Ponieważ nieprzerwane funkcjonowanie firmy, pomimo trwającego procesu naprawczego, jest zjawiskiem korzystnym, zwiększenie produktywności oraz zysków jest jeszcze bardziej pożądane. Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma za zadanie im pomóc, dlatego też istotne jest jak najszybsze zgłoszenie się do specjalistów oferujących obsługę finansowo-prawną. W ten sposób można ustrzec się nie tylko przed upadkiem firmy, lecz także przed nadmiernym zadłużeniem.

Wiele firm w Polsce zbyt długo zwleka ze zgłoszeniem się po pomoc prawną w sytuacji kryzysu finansowego. Taka postawa przyczynia się nie tylko do rosnących problemów finansowych, lecz także ogromnego stresu, który odczuwają zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i ich pracownicy. Aby uniknąć upadłości, warto działać wcześniej, przy wystąpieniu pierwszych trudności ze spłatą należności czy gorszymi wynikami finansowymi. Zapobieganie kłopotom zawsze daje lepsze rezultaty, jednak w przypadku problemów zawsze można znaleźć dobre wyjście z sytuacji, korzystając właśnie z możliwości restrukturyzacji.