fbpx
Restrukturyzacja w praktyce – historia klienta z branży meblarskiej Piotr Witkowski 3 lutego 2022

Restrukturyzacja w praktyce – historia klienta z branży meblarskiej

O restrukturyzacji w teorii można dowiedzieć się bardzo dużo z artykułów na blogu kancelarii ProPrawni. Tym razem przechodząc do praktyki, przedstawię jak wygląda krok po kroku postępowaniu o zatwierdzenie układu. Za przykład posłuży mi jeden z klientów, który zgłosił się do nas z problemami finansowymi.

Na czym polega restrukturyzacja?

Działania kancelarii ProPrawni możemy podzielić na 2 etapy:

W pierwszym etapie:

 • analizujemy sytuację prawno-finansową klienta,
 • przeprowadzamy analizę prawno-finansową prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej w oparciu o dostarczone dokumenty i przekazane informacje,
 • przygotowujemy rozwiązanie wyjścia z trudnej sytuacji finansowej,
 • uzgadniamy wysokość wynagrodzenia za realizację rozwiązania,
 • podpisujemy umowę.

Drugi etap, to:

 • podpisanie umowy o nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym,
 • przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego,
 • objęcie klienta ochroną przeciwegzekucyjną z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • zbieranie głosów za przyjęciem układem,
 • stwierdzenie przyjęcia układu przez doradcę restrukturyzacyjnego,
 • zatwierdzenie układu przez sąd.

Restrukturyzacja – case study klienta

Na spotkanie w kancelarii ProPrawni zgłosili się  klienci, którzy prowadzą firmę rodzinną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmującą się produkcją i sprzedażą wyrobów meblowych oraz ich montażem. Działalność prowadzona jest od kilku lat i co roku przynosi kilkadziesiąt tysięcy zysku. Dobra sytuacja finansowa oraz koniunktura na produkty pozwoliły na inwestycje w firmę wolnych środków, ale i środków pozyskanych z kredytów bankowych. Część tych kredytów dodatkowo była zabezpieczona na prywatnym majątku klientów. Ze względu na COVID-19, ograniczeniu uległa dostępność materiałów potrzebnych do produkcji oraz wydłużono czas ich dostawy. Dodatkowo nie wszyscy kontrahenci mieli środki pieniężne na zapłatę uzgodnionych zaliczek na poczet złożonych zamówień.

Na dzień pierwszej rozmowy z naszym ekspertem, klienci posiadali zadłużenie w wysokości 1,8 mln zł, z czego 450 tys. zł była zabezpieczona poprzez wpis hipoteki na nieruchomościach. Większość kredytów została już wypowiedziana, a banki groziły podjęciem działań windykacyjnych. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej oraz przyszłych zdolności produkcyjnych klientów, kancelaria ProPrawni podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania o zatwierdzenie układu, w kształcie obowiązującym od 1 grudnia 2021r. W toku analizy ustalono ponadto, że klienci posiadają jeszcze zobowiązanie wobec ZUS na kwotę 230 tys. zł oraz wobec dostawców na kwotę 190 tys. zł.

Zdecydowane i szybkie działanie naszego doradcy restrukturyzacyjnego pozwoliło na objęcie klientów ochroną przeciwegzekucyjną przez cały okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto doradca doprowadził do przyjęcia układu z wierzycielami, na poniższych warunkach:

 • w przypadku zobowiązań niezabezpieczonych udało się umorzyć zobowiązania o 20% i rozłożyć na 7 lat (zmiana z 60 rat na 84 raty miesięczne),
 • w przypadku zobowiązań zabezpieczonych na majątku klientów udało się rozłożyć na 7 lat (z 60 na 84 raty miesięczne).
 • w przypadku zobowiązań względem ZUS udało się rozłożyć spłatę na 7 lat (84 raty miesięczne),
 • w przypadku zobowiązań wobec dostawców udało się umorzyć zobowiązania o 45% i rozłożyć na 3 lata (36 rat miesięczne),
 • spłata wszystkich zobowiązań odroczona o 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

Korzyści z restrukturyzacji firmy

Reasumując, wszystkie korzyści uzyskane przez klientów, to:

 • immunitet egzekucyjny przez okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego;
 • rozłożenie na raty wszystkich zobowiązań;
 • umorzenie części zobowiązań;
 • odroczenie terminu płatności wszystkich zobowiązań o co najmniej 10 miesięcy;
 • możliwość prowadzenia dalszej działalności operacyjnej bez zagrożenia sparaliżowania rachunków bankowych przez niespodziewaną egzekucję;
 • uniknięcie ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z indywidualnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wierzycielami;
 • oszczędność czasu z uwagi na zawarcie jednego układu, zamiast indywidualnych układów/porozumień;
 • objęcie warunkami układowymi również tych wierzycieli, którzy nie byliby skłonni do zawarcia indywidualnie negocjowanych porozumień (układ w restrukturyzacji z mocy prawa wiążę wszystkich wierzycieli, również tych którzy głosowali przeciwko lub nie zagłosowali wcale).

Jak wynika z powyższego, korzyści uzyskane dla klientów przez przeprowadzenie restrukturyzacji są spore. Ważne, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie i nie czekać z jego wdrożeniem na ostatnią chwilę – zwłaszcza, że restrukturyzacja pozwala na szybką ochronę przeciwegzekucyjną.

Pamiętaj! Im bardziej spóźniony wniosek restrukturyzacyjny, tym większe ryzyko niepowodzenia procesu naprawy prowadzonego biznesu. 

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem restrukturyzacji w swojej firmie, zadzwoń pod numer infolinii – 537 017 117 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie głównej. Twój sukces jest naszym sukcesem! Do usłyszenia!