fbpx
Upadłość gospodarcza i jej rodzaje Piotr Witkowski 21 czerwca 2022

Upadłość gospodarcza i jej rodzaje

Upadłość gospodarcza i jej rodzaje

Dla wielu przedsiębiorców ich firma to całe życie. Generowanie coraz to większych przychodów sprawia, że czuje się ogromną ekscytację, ale też ciężar odpowiedzialności. Własna działalność daje sporo możliwości, choć równie wiele obowiązków oraz obciążeń. Z tego powodu czasem trudno nadążyć za ciągłymi zmianami rynku czy prawa. Dodatkowo, każdy może znaleźć się w skomplikowanej sytuacji życiowej, a wtedy łatwo o problemy w firmie. W wyjątkowo trudnych okolicznościach jednym z rozwiązań może okazać się ogłoszenie upadłości gospodarczej. Jak wdrożenie takiej procedury wygląda w praktyce i kto powinien ją rozpatrzyć?

Symptomy upadku działalności

Na początku warto ustalić, w jakim czasie można zorientować się, że przedsiębiorstwo przestaje poprawnie funkcjonować. Teoretycznie dzieje się to dokładnie w chwili, gdy firma staje się niewypłacalna. Oznacza to, że nie jest ona zdolna do pokrycia swoich zobowiązań pieniężnych. Związane jest to przede wszystkim z brakiem jakichkolwiek środków na koncie lub z niedostateczną ich ilością, niepokrywającą zaistniałego zadłużenia. Jednakże, aby móc ogłosić upadłość gospodarczą, taki stan musi się utrzymywać co najmniej przez 3 miesiące, dlatego też zazwyczaj jest to ostateczne wyjście z trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Co ciekawe, wniosek o upadłość może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i wierzyciel – również taki, który jest zatrudniony w zadłużonej firmie – a rozpatrywać go musi sąd upadłościowy. Analizując proces upadłości gospodarczej, warto rozważyć dwie możliwe ścieżki, które można obrać, mając problemy finansowe w firmie.

Skala problemu, a dostępne rozwiązania

Pierwszym dostępnym wyjściem z trudnej sytuacji jest upadłość likwidacyjna. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ona likwidację majątku dłużnika oraz zamknięcie działalności w celu pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli. Takie działanie ma zastosowanie w przypadku, gdy wartość zarówno firmy, jak i reszty majątku jest niższa niż suma zadłużeń. Sposób ten może wydawać się radykalny, jednakże pozwala on pozbyć się nie tylko obciążenia finansowego, lecz również psychicznego. Pomaga tym samym wyjść na życiową prostą.

Drugą możliwą opcją, realizowaną w ramach tego rodzaju postępowania, jest tzw. upadłość układowa. Umożliwia ona dalsze funkcjonowanie firmy, co zwiększa potencjał do szybszego spłacania zobowiązań. W tym przypadku korzysta się z planu restrukturyzacji zobowiązań we współpracy z wierzycielami, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie lepiej zapanować nad finansami. Za sprawą upadłości układowej możliwy jest więc powrót firmy na właściwe tory.

Jeśli jako przedsiębiorcy tracimy kontrolę nad firmą i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z narastającymi długami, warto wziąć pod uwagę ogłoszenie upadłości. Długo trwający kryzys finansowy w przedsiębiorstwie może nie tylko przyczynić się do utraty zaufania pracowników czy kontrahentów, lecz przede wszystkim obciążać właściciela psychicznie, a także utrudniać działania mające na celu rozwój i wzrost rentowności firmy. Niezależnie od powodów, dla których chce się skorzystać z tej opcji, warto zasięgnąć opinii ekspertów w dziedzinie prawa i być pewnym, że zrobiło się wszystko, co w naszej mocy w celu poprawy naszej sytuacji.