fbpx
Firma ogłasza upadłość – co się dzieje z kredytami? Piotr Witkowski 18 stycznia 2023

Firma ogłasza upadłość – co się dzieje z kredytami?

koordynator prawny A. Himmel

Założenie firmy nie jest tak trudne jak jej późniejsze prowadzenie. Obecna, niekorzystna dla przedsiębiorców sytuacja gospodarcza, której dotyczył poprzedni wpis blogowy, wcale tego nie ułatwia. Z tego też względu wiele, nawet długo działających na rynku firm poddaje się, ogłaszając swoją upadłość. Wydawać by się mogło, że jest to rozwiązanie, dzięki któremu grubą kreską można oddzielić swoją zawodową przeszłość oraz skupić się na tym, co najważniejsze, ale niestety zadłużenia wobec banków nie dają o sobie tak łatwo zapomnieć. Pojawia się pytanie, co się z nimi dzieje już po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa?

Co z zaległymi kredytami po ogłoszeniu upadłości firmy?

Upadłość działalności gospodarczej to nic innego jak sytuacja, w której firma nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Jest to również moment, kiedy przekraczają one majątek osoby zadłużonej. Należy podkreślić, że o ogłoszeniu upadłości decyduje sąd, który rozstrzyga jej zasadność. Niestety, ale liczba przedsiębiorstw, które stają się niewypłacalne w ostatnim czasie, wzrosła. Pojawia się jedno ważne pytanie – czy bankructwo zwalnia firmę ze spłaty zobowiązań finansowych? Niestety nie.

Ogłoszenie upadłości prowadzi do przejęcia kontroli nad majątkiem przez syndyka. Jego zadaniem jest podzielenie środków finansowych pomiędzy wierzycieli – oznacza to niestety utratę praw do swojego majątku. Po ogłoszeniu upadłości firmy regulowane są należności związane z procesem postępowania upadłościowego. Następnie te wynikające z tytułu składek ZUS, podatków czy kosztów egzekucyjnych. Z kolei długi zabezpieczone hipoteką spłacane są z tzw. masy upadłościowej – uzyskuje się ją ze sprzedaży majątku firmy. Masa ta powstaje z dniem ogłoszenia upadłości. Uszczegóławiając, w jej skład wchodzą wszystkie składniki majątku upadłego, które mogą zostać spieniężone.

Upadłość firmy a kredyt bankowy – co musisz wiedzieć?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak dokładnie wygląda spłata kredytu w sytuacji, gdy firma ogłosiła swoją upadłość. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jej upadłość nie jest jednoznaczna z wygaśnięciem zobowiązań wobec banku, w którym jest ona zadłużona. Jako ciekawostkę można dodać, że zadłużenie nie przedawnia się także wtedy, kiedy to z kolei bank ogłasza swoją upadłość. Jednak w tym wpisie przyjrzymy się pierwszej z wymienionych kwestii.

obliczenia kalkulator

Upadłość firmy a kredyt bankowy

  1. W momencie otrzymania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości firmy bank może zgłosić wierzytelności do masy upadłościowej. Robi to, by odzyskać pożyczone pieniądze (w postaci kredytów), które nie zostały jeszcze oddane.
  2. Właściciel przedsiębiorstwa nie powinien żywić nadziei, że jego zobowiązania w postaci kredytów zostaną umorzone – ogłoszenie upadłości firmy nie wiąże się z nagłym pozbyciem się długów.
  3. Za podejmowanie decyzji dot. spłat odpowiedzialny jest syndyk masy upadłościowej.
  4. W przypadku kiedy wierzytelności banku czy też banków nie zostaną spłacone z masy upadłościowej, wtedy bank ma prawo wszcząć postępowanie komornicze.

Jak widać, upadłość przedsiębiorstwa nie jest jednoznaczna z pozbyciem się długów, które zostały nabyte w trakcie jego prowadzenia czy też na samym początku, gdy pieniądze były potrzebne do wybudowania siedziby firmy, zakupu maszyn lub do inwestycji w skuteczną reklamę. Z tego względu, zanim podejmie się decyzję, by ogłosić bankructwo biznesu, warto zainteresować się restrukturyzacją – zmianami w aktywach, pasywach bądź w organizacji. Do jej największych zalet należą: obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa, rozłożenie spłaty zobowiązań na korzystne raty, a także ochrona majątku. Warto udać się do kancelarii, aby ustalić najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.