fbpx
Restrukturyzacja firmy – obalamy mity Piotr Witkowski 8 listopada 2022

Restrukturyzacja firmy – obalamy mity

restrukturyzacja - fakty i mity

Restrukturyzacja firmy to szereg działań polegających na gruntownym przekształceniu struktur przedsiębiorstwa w zakresie aktywów, pasywów czy organizacji. Jest ona określana mianem koła ratunkowego spółek, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie ze złymi wynikami finansowymi, a dotychczas stosowane metody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Co jest więc celem restrukturyzacji? Stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa na rynku.

Mity na temat restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Najczęściej powtarzanym przez wiele osób mitem, a więc błędną wiedzą, jest ten klasyfikujący restrukturyzację przedsiębiorstwa jako jego upadłość. Należy zapamiętać, że są to dwa różne pojęcia – nie można ich używać synonimicznie. Upadłość, czyli bankructwo firmy, to sytuacja, w której dany przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań względem wierzycieli w okresie dłuższym niż 3 miesiące (poza tym zobowiązania te przekraczają majątek zadłużonego). Jeśli chodzi zaś o procedurę restrukturyzacyjną, to zostaje ona wszczęta po to, aby właśnie uchronić przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem jego upadłości. Ma ona głównie na celu przywrócenie płynności, a także stabilizacji finansowej firmy.

Kiedy zdecydować się na restrukturyzację?

Mit nr 2 – wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe jedynie wtedy, gdy zostanie potwierdzona niewypłacalność przedsiębiorstwa. Odpowiedź może zadziwić, ale nie jest to prawda. Co ciekawe, decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji można podjąć już w sytuacji, kiedy pojawią się pierwsze problemy z wierzycielami chcącymi przystąpić do wszczęcia egzekucji (jest to często równoznaczne z utratą płynności finansowej firmy). Ponadto program naprawczy może być związany z poprawą wydajności przedsiębiorstwa, chcąc zabezpieczyć je na przyszłość, a także uzyskać lepsze wyniki finansowe. W razie pojawienia się pytań na temat restrukturyzacji, jej skutków oraz etapów działania, warto udać się do kancelarii prawno-finansowej.

Restrukturyzacja

Z drugiej strony często słyszy się, że restrukturyzacja w firmie nie ma racji bytu, gdy odnotowano całkowitą niewypłacalność przedsiębiorstwa. Nic bardziej mylnego – przecież właśnie m.in. to dlatego ona powstała. W chwili rozpoczęcia postępowania ze str. wierzycieli można przeprowadzić restrukturyzację zadłużeń. W tym wypadku istotne są negocjacje zmierzające do zmiany warunków umów, które ostatecznie muszą zostać zaakceptowane przez obie strony: dłużnika i wierzyciela.

Restrukturyzacja = szybka spłata zadłużeń + wysokie koszty?

Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się procesu restrukturyzacji, ponieważ wydaje się im, że po zdecydowaniu się na szereg działań naprawczych natychmiast zostanie na nich nałożony obowiązek spłaty swoich zadłużeń – jest wręcz przeciwnie! Wynika to z ich niewiedzy na temat tego procesu. W momencie wydania przez sąd stosownego postanowienia wszystkie wszczęte przez wierzycieli egzekucje zostają wstrzymane na pewien okres – z reguły trwa on kilka miesięcy, w zależności od ustaleń zawartych w planie restrukturyzacyjnym. Daje to możliwość ustabilizowania sytuacji finansowej firmy, co staje się prostsze, gdy spłata kredytów czy pożyczek zostaje odroczona.

W opinii publicznej często słyszy się, że restrukturyzacja jest kosztowna. Nie jest to prawdą, gdyż koszty opłat sądowych, nadzorcy sądowego, a także kancelarii nie przewyższają 15% zadłużenia brutto – w okresie 36 miesięcy. Co to oznacza? Stanowią nie więcej niż połowę kosztów prowizyjnych udzielanych kredytów.

Restrukturyzacja to nic innego jak obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednak należy zaznaczyć, że jej przeprowadzenie nie gwarantuje sukcesu. Pomimo to restrukturyzacja daje realną szansę, aby uniknąć ogłoszenia upadłości, a więc likwidacji firmy. Najważniejszy jest prawidłowo przygotowany plan restrukturyzacyjny, dzięki któremu zarówno wierzyciele, jak i sąd uwierzą, że przedsiębiorstwo jest w stanie odbudować swoją pozycję rynkową.