fbpx
Restrukturyzacja zatrudnienia – na czym polega? Piotr Witkowski 27 marca 2023

Restrukturyzacja zatrudnienia – na czym polega?

Plan restrukturyzacji

Restrukturyzacja zatrudnienia to coraz częściej używane pojęcie, jednak niewiele osób wie, co ono oznacza w praktyce. Dlatego też zagadnieniu temu został poświęcony ten wpis blogowy. Wykażemy w nim różnicę pomiędzy restrukturyzacją a zwolnieniem grupowym oraz opiszemy, na czym konkretnie polega to działanie. Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że jest to bardzo złożony proces, na który wpływ ma wiele – zwykle niezależnych od przedsiębiorcy – czynników.

Definicja restrukturyzacji zatrudnienia

Zarówno właściciele firm, jak i zatrudnieni w nich pracownicy zdają sobie świetnie sprawę, że nadeszły czasy, w których los wielu przedsiębiorstw wisi na włosku. Niestety, ale wpływ na to ma niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza, stale rosnące koszty prowadzenia biznesu, inflacja, a także tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna. Z tego też powodu w wielu firmach zostały lub dopiero zostaną podjęte wiążące decyzje, które będą skutkowały dużymi zmianami w ich prowadzeniu. Jedną z opcji jest restrukturyzacja zatrudnienia, czyli działanie mające na celu przede wszystkim znaczne zmniejszenie kosztów związanych z posiadaniem pracowników. Bezpośrednio wiąże się ona m.in. ze wstrzymaniem rekrutacji, zmianami warunków umów, a także niestety ze zwolnieniami. Jednak, kiedy firma, w której pracujemy, zdecyduje się wdrożyć w życie plan restrukturyzacji zatrudnienia, nie trzeba od razu wyczekiwać wypowiedzenia – może ona wybrać inny kierunek działania.

Restrukturyzacja zatrudnienia nie zawsze oznacza redukcję etatów!

Restrukturyzacja zatrudnienia to głównie modernizacja struktur pracowniczych. Wówczas w jej trakcie nie zwalnia się pracowników, a wręcz przeciwnie – dba o ich bezpieczeństwo. Podczas tej procedury zwraca się uwagę na to, aby jak w największym stopniu wykorzystać potencjał osób zatrudnionych (ich zwolnienie jest ostatecznością). Należy jednak podkreślić, że restrukturyzacja ta zależy od wielkości firmy, liczby jej zobowiązań, a także bazy klientów chcących nadal korzystać ze świadczonych przez nią usług. Jeśli istnieją przesłanki przemawiające za tym, że przedsiębiorstwo ma szansę wyjść z kryzysu, a tym samym odbić się od dna z dotychczasową załogą, zwolnienia nie będą miały miejsca.

Wstrzymanie rekrutacji

Jeśli firma nie decyduje się na zwolnienia pracowników, powinna dalsze działania prowadzić w zaufanym składzie, a tym samym zaprzestać dotychczas prowadzonych rekrutacji. Zwykle jest to konieczne, gdyż przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić nowej kadrze pewnej wypłaty – posiadanie pracownika to przecież ogromne koszty związane z jego utrzymaniem, którym firma w dobie kryzysu nie jest w stanie sprostać. Należy mieć jednak na uwadze, że obarczanie swojej kadry dodatkowymi obowiązkami nie jest najlepszym rozwiązaniem na dłuższą metę, ponieważ może prowadzić do wypalenia zawodowego. W takim przypadku można pokusić się np. o sezonowe zatrudnianie osób z pomocą agencji pracy.

restrukturyzacja w firmie

Najczęstsze pytania:

1. Czym różni się restrukturyzacja zatrudnienia od zwolnień grupowych?

Głównym założeniem restrukturyzacji zatrudnienia, tak jak już wcześniej opisywaliśmy, jest modernizacja struktur pracowniczych. W swoim zamyśle nie wiąże się ona ze zwolnieniami (choć mogą one wystąpić). Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na tę procedurę, powinien zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Niekiedy konieczne jest przeniesienie ich do innego działu lub przekształcenie etatu poprzez np. jego połączenie z innym. Natomiast zwolnienia grupowe ukierunkowane są na szybkie działanie polegające na rozwiązaniu umów z dużą ilością zatrudnionych osób.

2. W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona tego typu restrukturyzacja w firmie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż to wszystko zależy od tego, ile osób jest zatrudnionych w przedsiębiorstwie, jakie są koszty utrzymania pracownika, a także od wielu innych czynników, na które właściciel firmy nie ma niestety wpływu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne jest przeanalizowanie wszystkich możliwych opcji, aby wybrać tę najlepszą z nich – można zdecydować się m.in. na nowy podział obowiązków, zwolnienia lub tymczasowe zmniejszenie pensji i nieprzyznawanie podwyżek pracownikom.

Restrukturyzacja zatrudnienia to pojęcie, które tak naprawdę trudno zdefiniować – nie jest jednoznaczne. Wiąże się ona ze zmianami kadrowymi mającymi na celu poprawę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Przeprowadzona w porę może uchronić firmę przed ogłoszeniem upadłości, dlatego warto się nad nią zastanowić w dobie kryzysu.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *