fbpx
Wszystko, co należy wiedzieć na temat upadłości firmy Piotr Witkowski 9 czerwca 2023

Wszystko, co należy wiedzieć na temat upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości

Polskie firmy, nawet te działające od lat na rynku, bardzo często borykają się z problemami finansowymi. W wielu przypadkach trudności te dochodzą do poziomu uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Powyższa sytuacja to jeden z wielu scenariuszy mogących doprowadzić do upadłości firmy. Czym jest upadłość? Jakie są jej rodzaje? O tym i nie tylko przeczytasz w poniższym artykule.

Kiedy ogłasza się upadłość przedsiębiorstwa?

Najczęściej upadłość firmy wynika z przyczyn finansowych — oznacza to, że firma nie nadąża ze spłatami zobowiązań, a ich wartość przewyższa wpływy przedsiębiorstwa. Firmy mogą także upaść z powodu przestępstw finansowych popełnionych przez ich przedstawicieli, np. poprzez wypłacanie sobie nadmiernych wynagrodzeń lub ukrywanie majątku. Ogłoszenie upadłości może mieć także związek z nieudanymi inwestycjami.

Aby wyjaśnić procedury prawne związane z upadłością firmy, niezbędna jest pomoc profesjonalisty. W przypadku polskich firm to sąd okręgowy wydaje odpowiednie postanowienia wyjaśniające całą sytuację.

weryfikacja dokumentacji firmowej - przychodu i wydatków

Upadłość likwidacyjna i układowa

Istnieją dwa rodzaje procedur upadłościowych. Mowa tutaj o upadłości likwidacyjnej i układowej.

Pierwsza z nich zawsze kończy się całkowitym rozwiązaniem firmy. W celu rozpoczęcia procedury upadłości likwidacyjnej konieczne jest powołanie syndyka. Jest to osoba, która ma obowiązek kontrolować wszystkie aktywa i zarządzać pełnymi finansami. Po zatwierdzeniu wniosku o likwidację przez sąd syndyk dokonuje wyceny wszystkich aktywów przedsiębiorstwa, a następnie przeprowadza ich aukcję, aby odzyskać maksymalną ilość pieniędzy dla pokrzywdzonych wierzycieli. Środki z aukcji przekazywane są do sądu, który dzieli je zgodnie z procedurami prawa upadłościowego.

Z kolei upadłość układowa polega na negocjowaniu przez firmę nowych warunków umowy z wierzycielami. Mogą one dotyczyć np. spłacenia niższej kwoty, niż wynikałoby to z poprzednich ustaleń. Ten rodzaj upadłości jest często bardziej elastyczny, gdyż przedsiębiorstwa mogą uzyskać więcej czasu na spłatę zadłużeń, a co za tym idzie, mogą zająć się innymi problemami. Warto wspomnieć, że ten typ upadłości jest idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na dalszym funkcjonowaniu firmy.

Podsumowując, w przypadku upadłości firmy istnieją dwie możliwości jej wykonania. Jednak są to procesy skomplikowane i żmudne, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych doradców. Warto także regularnie sprawdzać finanse firmy i reagować na przesłanki sygnalizujące problemy. Dzięki temu istnieje szansa na zapobieżenie upadkowi firmy.