fbpx
Czym jest analiza due diligence? Piotr Witkowski 28 listopada 2022

Czym jest analiza due diligence?

Analiza Due Diligence

Analiza due diligence jest niezwykle istotna dla inwestorów planujących zakup konkretnego przedsiębiorstwa. To kompleksowo przeprowadzane badanie, które pomaga zorientować się, czy nabycie danej firmy jest opłacalne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, w jaki sposób wykonuje się analizę tego typu i jakie aspekty ona obejmuje. Dlaczego badanie due diligence powinno się powierzać wyłącznie najlepszym specjalistom? Zapraszamy do lektury!

Due diligence – prawne badanie spółki

Analizę due diligence przeprowadza się na kilku płaszczyznach. Samo pojęcie wywodzi się z wykładni amerykańskiego prawa cywilnego, a w polskim tłumaczeniu oznacza „należytą staranność”. To wyjątkowo wymowny termin, gdyż faktycznie badanie tego typu przeprowadza się kompleksowo – analizuje się kondycję prawną, finansową, handlową, podatkową, a także technologiczną firmy. Dzięki temu jeszcze zanim przystąpimy do negocjacji z właścicielami przedsiębiorstwa bądź ich przedstawicielami możemy poznać jego mocne i słabe strony.

Prawne badanie due diligence spółki skupia się na takich aspektach analizy jak szacowanie ryzyka, wycena, przygotowywanie ustaleń dotyczących własności intelektualnej oraz spraw pracowniczych, a także na procesach sądowych lub odszkodowawczych. Analizuje się też dokumenty o charakterze prawnym, np. akty własności, roszczenia czy postanowienia sądowe. To świetna podstawa do dalszych działań, w tym badania struktur oraz finansowej i operacyjnej oceny przedsiębiorstwa.

Due diligence

Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty działalności, na których skupia się analiza due diligence, to warto wymienić chociażby płaszczyznę biznesową, której badanie obejmuje m.in. określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, zapoznanie się z opiniami klientów, a także ocenę strategii przyjmowanych przez konkurencyjne firmy. Z kolei podatkowy aspekt due diligence ma za zadanie przybliżyć kupującemu strukturę podatkową nabywanej firmy, a także zidentyfikowanie związanych z tą kwestią zobowiązań. Warto wspomnieć również o płaszczyźnie finansowej, która zapewnia wgląd w sytuację budżetową przedsiębiorstwa oraz pomaga przybliżyć jego bilans zysków i strat.

Due diligence to badanie niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i strony sprzedającej. Kompleksowa oraz dokładnie przeprowadzona analiza tego typu pozwoli oszacować płynące z zakupu korzyści, a także wykształcić wstępną strategię działania, która zostanie podjęta, gdy dojdzie już do transakcji. Z tego też powodu warto zlecić to badanie doświadczonym profesjonalistom, którzy przeprowadzą je z należytą starannością. Skrupulatność zdecydowanie się opłaca, zwłaszcza gdy mowa o inwestycjach opiewających na setki tysięcy czy nawet dziesiątki milionów złotych.