fbpx
Jak uniknąć ogłoszenia upadłości? Piotr Witkowski 29 listopada 2021

Jak uniknąć ogłoszenia upadłości?

Pierwszym skojarzeniem, które zazwyczaj przychodzi do głowy, gdy słyszymy słowo „upadłość”, to obraz załamanego człowieka, pozostającego bez żadnych środków do życia. Upadłość kojarzy się z czymś negatywnym. Traktujemy ją jako zło konieczne. Mam dobrą wiadomość! Nie zawsze tak musi być!

Negocjacje z wierzycielami

Uważam, że upadłość jest ostatecznością. Jest wiele innych rozwiązań, które mają na celu pomoc komuś, kto utracił płynność finansową i zatracił się w braniu pożyczek. Jednym ze sposobów wyjścia z problemów finansowych są negocjacje z wierzycielami. Takie rozwiązanie ma na celu zyskanie czasu na spłatę zobowiązań i rozłożenie ich na dogodne raty. Wierzyciele zazwyczaj żądają większej pierwszej wpłaty, oraz straszą wszczęciem postępowania egzekucyjnego, niekiedy domagając się zabezpieczenia spłaty. Takie rozwiązanie nie zawsze prowadzi do podpisania z wierzycielem ugody i wstrzymania podejmowania przez niego działań windykacyjnych.

Układ Konsumencki

Innym sposobem są negocjacje z wierzycielami, ale podejmowane pod kontrolą sądu. Z takim rozwiązaniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy wybierzemy drogę układu konsumenckiego. Doradca restrukturyzacyjny kancelarii ProPrawni przeanalizuje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, przygotuje propozycje ugodowe, sporządzi wniosek do sądu oraz aktywnie będzie uczestniczył w zgromadzeniu wierzycieli, aby doszło do zatwierdzenia układu przez sąd.

Pre-pack

Jeżeli ktoś posiada majątek, którego nie chce stracić, odpowiednim rozwiązaniem może być pre-pack. Jest to przygotowana likwidacja, która ma na celu przeniesienie własności Twojego majątku na rzecz wskazanej we wniosku o ogłoszenie upadłości osobie trzeciej. Celem takiego rozwiązania jest zachowanie majątku wśród osób znajomych, częściowa spłata zadłużenia z ceny sprzedaży majątku oraz umorzenie pozostałego zadłużenia. Jest to w 100% legalne rozwiązanie prawne, dostępne dla osób, które nie chcą stracić majątku.

Finansowanie Pomostowe

Jeśli zalegasz z płatnościami pożyczek pozabankowych, istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, które może umożliwić Ci powrót do normalnego funkcjonowania. Dzięki współpracy z najlepszymi, sprawdzonymi instytucjami finansowymi, mamy możliwość przygotowania rozwiązanie finansowania pomostowego. Cała procedura może trwać tylko kilkanaście dni. Jedyne czego potrzebujesz, to aktualny raport BIK i potwierdzone źródło dochodów – resztą zajmą się nasi specjaliści.

Twoje problemy finansowe nie zawsze muszą doprowadzić do upadłości konsumenckiej. W niektórych przypadkach, upadłość jest oczywiście najlepszym wyjściem z problemów finansowych. Jeżeli chcesz poznać rozwiązanie Twoich problemów finansowych, zgłoś się do nas telefonicznie, pod numerem 537 017 117 lub wypełnij formularz dostępny na stronie głównej.