fbpx
Postępowanie sanacyjne – co trzeba o nim wiedzieć? Piotr Witkowski 1 czerwca 2023

Postępowanie sanacyjne – co trzeba o nim wiedzieć?

Podsumowanie biznesu

Restrukturyzacja firmy to działanie, którego celem jest przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu jej wartości. Stosuje się ją zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Co więcej, prawo przewiduje możliwość zawarcia układu w ramach czterech postępowań. Do jednego z nich zalicza się właśnie postępowanie sanacyjne, które jest tematem tego wpisu blogowego.

Postępowanie sanacyjne – kilka niezbędnych informacji

Postępowanie sanacyjne – tak jak inne postępowania w prawie restrukturyzacyjnym – ma na celu zapobiegnięcie upadkowi przedsiębiorstwa, w tym ochronę dłużnika przed egzekucją. Umożliwia ono naprawę firmy na wielu płaszczyznach. Sanacja polega na tym, że mienie należące dotychczas do dłużnika (zgromadzony majątek, a także mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa) staje się masą sanacyjną, a pieczę nad nią sprawuje zarządca – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (w zespole ProPrawnych go znajdziesz). Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może zgodzić się, by dłużnik zachował prawa do podejmowania tzw. czynności zwykłego zarządu (tych codziennych). Postępowanie sanacyjne może trwać zarówno kilka miesięcy, jak i nawet lat – nie jest ono określone czasowo. Kiedy się kończy? Wraz z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu lub jego odmową.

ETAPY postępowania sanacyjnego

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania.
 2. Rozpoznanie wniosku przez Sąd, a także otwarcie postępowania.
 3. Sporządzenie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego.
 4. Zorganizowanie zgromadzenia wierzycieli, którzy przeprowadzają głosowanie.
 5. Rozpoznanie układu przez Sąd – w sytuacji, gdy został on zatwierdzony wcześniej przez wierzycieli.

Zalety oraz wady postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne umożliwia „uzdrowienie” przedsiębiorstwa prowadzonego przez dłużnika. Można się tutaj posłużyć przykładem – jeśli jesteś jego właścicielem i zastanawiasz się, jak oddłużyć firmę oraz zapobiec jej bankructwu, to postępowanie sanacyjne zapewni Ci skuteczną ochronę przed egzekucją (możesz z niej skorzystać już na etapie rozpoznawania wniosku przez Sąd). Do pozostałych zalet postępowania należą m.in.:

 • możliwość odstąpienia od mało rentownych umów (bez względu na zawarte w nich zapisy),
 • możliwość zmiany profilu działalności firmy,
 • możliwość redukcji zatrudnienia.

Niestety postępowanie sanacyjne ma również swoje minusy. Do jego głównych wad zaliczyć można: wysoki koszt samego procesu oraz jego długi przebieg – z reguły trwa aż 2-3 lata, a także:

 • odebranie dłużnikowi praw do kierowania przedsiębiorstwem i przekazanie ich zarządcy,
 • restrykcyjny nadzór sprawowany przez wierzycieli, a także organy sądowe,
 • wygaśnięcie udzielonych przez dłużnika pełnomocnictw,
 • możliwe zakwestionowanie przez zarządcę działań dłużnika dokonanych przed wszczęciem postępowania.

Postępowanie sanacyjne jest uważane za jedno z najbardziej rygorystycznych postępowań restrukturyzacyjnych, m.in. z tego względu, że licencjonowany doradca, który w tym postępowaniu nazywa się zarządcą, bierze zarząd nad całym majątkiem dłużnika. Stanowi to jednak najpełniejszą ochronę firmy przed egzekucją. Pomimo minusów, które posiada, warto zdecydować się na to działanie, aby ocalić swoją firmę przed ogłoszeniem bankructwa.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *