fbpx
Restrukturyzacja w 2023 – co musisz wiedzieć? Piotr Witkowski 24 lutego 2023

Restrukturyzacja w 2023 – co musisz wiedzieć?

spotkanie firmowe

Restrukturyzacja stanowi pewnego rodzaju koło ratunkowe dla spółek, których rentowność jest bardzo niska. Do jej głównych celów należy podniesienie wartości firmy, aby uniknęła ona postępowania upadłościowego. Na początku 2023 roku w kontekście restrukturyzacji w wielu gazetach prawnych bądź ekonomicznych przybliżone zostały istotne kwestie dotyczące m.in. procesów (restrukturyzacyjnych) – w tym wpisie o nich wspomnimy.

Aktualności dotyczące restrukturyzacji

Obecnie główny temat dyskusji zarówno tych medialnych, jak i prywatnych stanowi trudna sytuacja gospodarcza na rynku. Wpływ na nią ma m.in. trwająca w Ukrainie wojna czy też stale rosnąca inflacja. Rezultatem niekorzystnej sytuacji rynkowej są m.in. wysokie koszty prowadzenia własnej działalności oraz brak zysku. Z tego względu firmy są zmuszone do szukania skutecznych rozwiązań chroniących je przed ogłoszeniem bankructwa. Jednym z nich jest restrukturyzacja. Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw, w których została ona przeprowadzona. Procedura ta już podczas pandemii zyskała na popularności. Restrukturyzacja w firmie ma wiele zalet, a do najważniejszych z nich należą:

  • rozłożenie spłaty zobowiązań na korzystne raty,
  • chronienie majątku,
  • zawieszenie płatności rat kredytowych,
  • zakazanie wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych,
  • przywrócenie możliwości zarabiania,
  • obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa.

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym

Co prawda zmiany te mają wejść nie w 2023, a prawdopodobnie dopiero w 2024 roku (projekt przewiduje 18-miesięczne vacatio legis), ale już teraz warto je przybliżyć. Nasuwa się pytanie, czego dokładnie będą one dotyczyły? W procesie restrukturyzacyjnym pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów spełnienia żądań wierzycieli. W praktyce oznacza to wzrost kosztów procedury, gdyż konieczne będzie sporządzenie tego testu przez nadzorcę bądź zarządcę (wycenę można zlecić zewnętrznemu doradcy).

notujący mężczyzna

Test zaspokojenia będzie oparty na wycenie:
a) wartości przedsiębiorstwa dłużnika przy założeniu realizacji planu restrukturyzacji oraz kontynuacji jego prowadzenia,
b) wartości majątku dłużnika, zakładając upadłość oraz sprzedaż firmy.

Kolejną zmianą jest objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Według tej dyrektywy wierzyciele, w tym Ci zabezpieczeni rzeczowo, mają uczestniczyć w restrukturyzacji. Jednak trzeba im zagwarantować jedną rzecz – bowiem nie mogą zostać potraktowani gorzej niż wtedy, kiedy by chcieli zaspokoić swoje roszczenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Ciekawostka

Co ciekawe, po wpisaniu w wyszukiwarkę słów „restrukturyzacja 2023” najczęściej pojawia się zagadnienie dot. restrukturyzacji małych gospodarstw. Możemy przy okazji przybliżyć również i tę kwestię – niestety w tym roku nie będzie naboru na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C i D – a jedynie w obszarach E, a także F. Ponadto nie przewiduje się premii dla młodego rolnika oraz dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw. Planowany jest natomiast nabór dla młodych rolników w ramach programu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Bankructwo działalności gospodarczej to jej niewypłacalność. Niestety, ale obecnie coraz więcej firm ogłasza swoją upadłość, ponieważ koszty utrzymania przedsiębiorstwa znacznie przewyższają jego zyski. Często ostatnią deską ratunku jest właśnie restrukturyzacja – w tym poradniku prawnym przybliżone zostały najważniejsze zagadnienia z nią związane, aby każdy mógł być na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *