fbpx
W jaki sposób dokumentować restrukturyzację? Piotr Witkowski 25 kwietnia 2023

W jaki sposób dokumentować restrukturyzację?

Przegląd dokumentacji

Restrukturyzacja to złożony proces prawno-ekonomiczny. Polega ona na przeprowadzeniu zmian w aktywach, pasywach oraz w organizacji – w odniesieniu do relacji handlowych lub finansowych. Procedura restrukturyzacyjna może zostać uruchomiona również w momencie, w którym wystąpi duże ryzyko niewypłacalności danego podmiotu wobec jego wierzycieli. Najważniejsze jest jej prawidłowe, zgodne z przepisami prawa, udokumentowanie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Zadaniem doradcy jest pomoc zadłużonym firmom, która oznacza nadzorowanie, a także kontrolowanie ich działań. Ponadto zajmuje się on doradzaniem uczestnikom postępowania podczas wszelkich procesów negocjacyjnych z wierzycielami. Doradca odgrywa również rolę realizatora postanowień układów restrukturyzacyjnych. Powinien on także informować sąd o bieżącym statusie postępowania.

Dokumentowanie restrukturyzacji działalności

Czas przejść do tematu tego wpisu blogowego, czyli do najważniejszych zasad dotyczących udokumentowania restrukturyzacji. Niewypłacalność firm dotyka nie tylko małe, lokalne przedsiębiorstwa, ale również cenione na rynku marki, które na przestrzeni lat nie generują już takich zysków jak wcześniej. Wtedy jedynym ratunkiem jest restrukturyzacja. Musi ona zostać odpowiednio udokumentowana. Niektórzy z przedsiębiorców nadal bagatelizują wszelkie procedury, co może mieć fatalny finał. Dlaczego? Organy podatkowe oraz kontroli skarbowej mogą bowiem sprawdzać zgodność warunków przyjętych w ramach procesu restrukturyzacji między podmiotami powiązanymi, porównując je z warunkami, jakie zostały ustalone między podmiotami niezależnymi.

Restrukturyzacja ma na celu przede wszystkim obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa, zoptymalizowanie kosztów, jak również uproszczenie zarządzania. Procedura ta wymaga przeprowadzenia gruntownych zmian, w tym tych w zakresie prowadzenia działalności, aby biznes stał się rentowny. Co powinna zawierać dokumentacja w ramach restrukturyzacji?

  • Przyczyny przeprowadzenia restrukturyzacji firmy – tymi najczęściej spotykanymi są zmiany regulacyjne, postęp technologiczny czy też presja ze strony konkurencji,
  • oczekiwania, a także warianty realistyczne,
  • wykazaną zdolność danego podmiotu do pełnienia przypisanej mu roli.

dokumentacja restrukturyzacji

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

W przypadku restrukturyzacji działalności konieczna jest dogłębna analiza – ważne, aby znalazły się w niej punkty wykazujące rentowność całej transakcji. Co to oznacza? Należy zbadać warunki ekonomiczne w trakcie przeprowadzania procedury. W dokumentacji musi zostać przedstawiony opis przyczyn gospodarczych restrukturyzacji. Ponadto kluczowe jest wzięcie pod uwagę opcji realistycznie dostępnych, czyli alternatyw postępowania. W tym wypadku trzeba sprecyzować celowość danego działania, ocenić jego prawdopodobieństwo, a także opłacalność (możliwe konsekwencje finansowe). Pomimo tego, że restrukturyzacja niesie ze sobą wiele korzyści, to niezbędne jest również przedstawienie jej zagrożeń (ryzyka). Co ważne, trzeba wykazać, że wynagrodzenie nie jest obligatoryjnym elementem transakcji. Poza tym w dokumentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in.:

  • identyfikacji faktycznych transakcji, czyli określenia funkcji, ryzyk oraz aktywów podmiotów powiązanych zarówno przed, jak i po restrukturyzacji – trzeba przeanalizować dokumenty, umowy i kontrakty mówiące o odpowiedzialności stron przed wszczęciem tej procedury, aby porównać je ze zmianami, jakie mają nastąpić;
  • określenia skutków podatkowych transakcji w wyniku restrukturyzacji na gruncie ustawy UPDOP.

Dokumentowanie restrukturyzacji należy rozpocząć już w momencie podejmowania decyzji związanej z jej przeprowadzeniem. Konieczne jest zapoznanie się ze wszelkimi prawnymi wymogami, które musi ona spełniać. W razie jakichkolwiek niejasności w ich zrozumieniu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kancelarii restrukturyzacyjnej. Dzięki niej udokumentowanie restrukturyzacji działalności zostanie przeprowadzone tak jak należy.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *