fbpx
Czy warto przeprowadzić analizę finansową firmy? Piotr Witkowski 10 października 2022

Czy warto przeprowadzić analizę finansową firmy?

trójka osób przeprowadza analizę finansową

Początki każdego przedsiębiorstwa zawsze są trudne. Założenie oraz rozwijanie biznesu wiąże się często z wieloma wyrzeczeniami, przepracowanymi miesiącami bez dnia wolnego, z brakiem odpoczynku oraz ogromem stresu. Oczywiście w zamian za tego rodzaju utrudnienia oczekuje się odpowiednich zysków i stabilizacji finansowej. Czasem jednak okazuje się, że mimo posiadania własnej firmy ledwo wiążemy koniec z końcem. Choć wydaje się to niemożliwe, czasem wiele drobnych błędów czy z pozoru nieistotnych, lecz chybionych decyzji, powoduje, że nasze wysiłki mogą spełznąć na niczym. Dlatego, aby dostrzec wszystkie nasze nietrafione działania, najlepiej jest zlecić profesjonalną analizę finansową naszej firmy. Na czym ona polega i jak można na tym zyskać?

Czym jest analiza finansowa?

Na początku warto być świadomym, z czym dokładnie wiąże się tego rodzaju działanie. Analiza finansowa bowiem składa się z wielu różnorodnych czynności mających na celu ustalenie, w jakiej kondycji aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo. Opiera się ona na studium sprawozdań finansowych czy dotychczasowych przepływów pieniężnych, a także na określeniu stanu budżetu firmy. Ostatnie ma za zadanie określić, czy podmiot gospodarczy utracił płynność, czy może jest w stanie zadłużenia, a także ocenić wartość wskaźników obrotowości.

Analiza w trzech krokach

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzieli się na trzy główne etapy: wstępny, wskaźnikowy oraz etap mierników syntetycznych. Osoba, która na co dzień nie ma styczności z tego rodzaju pojęciami, może poczuć się zagubiona, dlatego też przeprowadzanie tego rodzaju działań powierza się zespołom profesjonalistów. Pierwsza faza składa się z pionowej oraz poziomej analizy, a także z określenia źródeł finansowania, badania struktury kapitałowo-majątkowej i wyceny bilansowej. Wszystkie te działania mają na celu ocenić dotychczasowy charakter funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój czy porównanie przychodów z ponoszonymi kosztami prowadzenia działalności.

kalkulator i dokumenty

Po wstępie czas na konkrety

Drugi etap, czyli analiza wskaźnikowa, jest rozszerzeniem etapu pierwszego. Dane uzyskane w przebiegu analizy wstępnej są ze sobą kojarzone, tak aby uzyskać pełen obraz bilansu z wielu lat oraz rachunku zysków i strat. W ten sposób jest się w stanie ocenić wzajemne związki pomiędzy uzyskanymi informacjami. Daje to pełen obraz ekonomicznej działalności firmy oraz podjętych dobrych bądź złych decyzji finansowych. Ostatnim etapem jest analiza mierników syntetycznych, która może być niezwykle złożona. Zazwyczaj jednak wykorzystuje się kilka najważniejszych wskaźników dopasowanych do charakteru działalności przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa to same korzyści

Największą zaletą trzeciego, szczególnie skomplikowanego etapu, jest możliwość przygotowania szacunków umożliwiających ocenę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa według wcześniej uzyskanych danych. Niektóre modele tego etapu analizy pozwalają bowiem na prognozowanie skutków podjętych dziś decyzji oraz działań w firmie. W ten sposób można uświadomić sobie, jak dalej potoczyć mogłyby się losy naszego biznesu, gdybyśmy nie podjęli w tym momencie odpowiednich kroków.

Wielu przedsiębiorców niechętnie inwestuje w przeprowadzenie analizy finansowej, będąc zazwyczaj przeświadczonym, że nie wykorzysta uzyskanych w jej wyniku informacji. Jednakże należy być świadomym, że zazwyczaj przedsiębiorca nie jest w stanie zauważyć skomplikowanych procesów ekonomicznych zachodzących w jego firmie. Stąd też łatwo przeoczyć moment, gdy firma, zamiast się rozwijać, dąży do upadłości. Dlatego, aby nie tylko ratować swój biznes, lecz także wznieść go na wyżyny swoich możliwości, lepiej zaufać ekspertom finansowym i poznać ich receptę na poprawę naszej sytuacji.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *